|
Szukaj  Szukaj

Ochrona danych.

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.

Serdecznie witamy na stronach przedsiębiorstwa REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. !


1. Właścicielem domeny internetowej oraz treści publikowanych na stronie internetowej remondis-sanitech.pl jest spółka REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul.Góreckiej 104, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168556, NIP:779-00-02-220, dalej jako „REMONDIS Sanitech”.

 


2. Wszelkie dane zawarte na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. REMONDIS Sanitech nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie jakichkolwiek informacji zawartych na stronie internetowej www.remondis-sanitech.pl.

 

 

3. Zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek danych lub informacji, jak również elementów graficznych, zdjęć, prezentacji, danych personalnych zawartych na stronie internetowej dla celów osobistych, marketingowych, handlowych komercyjnych lub też jakichkolwiek innych celów bez wyraźnej, pisemnej zgody REMONDIS Sanitech.  

 

 

4. Znaki słowno - graficzne REMONDIS oraz REMONDIS Sanitech są zarejestrowanymi znakami towarowymi podlegającymi ochronie prawnej. Niedopuszczalne jest kopiowanie znaków, posługiwanie się nimi we własnej działalności gospodarczej lub też dla jakichkolwiek innych celów niedotyczących grupy REMONDIS oraz bez wyraźnej, pisemnej zgody REMONDIS.

 

 

5. Treści prezentowane na stronie internetowej pod adresem www.remondis-sanitech.pl są chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, osobistych, dydaktycznych, naukowych lub też jakichkolwiek innych wymaga uprzedniej pisemnej zgody spółki REMONDIS Sanitech. 

 

 

6. Linki do strony www.remondis-sanitech.pl mogą być umieszczane na innych stronach jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody REMONDIS Sanitech. 

 

 

7. Administratorem danych osobowych przesłanych za pośrednictwem strony internetowej www.remondis-sanitech.pl jest REMONDIS Sanitech. Dane są zbierane jedynie dla celu, dla którego zostały przekazane oraz ewentualnie dla celów marketingowych. Dane mogą być przekazane do innych spółek z grupy REMONDIS. Każdej osobie, która udostępniła swoje dane przysługuje prawo do wglądu do danych, jak również ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.

ul. Górecka 104

PL 61-483 Poznań

 

tel.: + 48 61/66 40 622

fax: + 48 61/83 22 481

email: poznan@remondis.pl

 




Wydawca | Nota prawna | Polityka Cookies | © 2018 REMONDIS SE & Co. KG